ITL Personal Leadership Academy™ 2021

  • GRUPA A – Warszawa
Sesja 1: Lider w świecie VUCA 2.0+: kluczowe wyzwania i niezbędne kompetencje
grupa A 26-27.02.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Wewnętrzna siła lidera: dynamika atutów i niedoskonałości
grupa A 19-20.03.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Autoprezentacja lidera w wirtualnym środowisku (i nie tylko) – jak występować, by inni chcieli nas słuchać
grupa A 16-17.04.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Lider w sieci relacji: budowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
grupa A 21-22.05.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Budowanie silnej marki osobistej jako narzędzia reputacji i perswazji
grupa A 11-12.06.2021 piątek, sobota
Sesja 6: Budowanie sieci wpływu i kontrowersje wokół zdobywania i utrzymania władzy
grupa A 09-10.07.2021 piątek, sobota
Sesja 7: Zarządzanie wyzwaniami życia zawodowego i osobistego - między stresem a osiągnięciami
grupa A 27-28.08.2021 piątek, sobota
Sesja 8: Innowacyjny lider: jak przewodzić innowacji w firmie
grupa A 17-18.09.2021 piątek, sobota
Sesja 9: Lider negocjator - jak realizować złożone cele w trudnych warunkach
grupa A 15-16.10.2021 piątek, sobota
Sesja 10: Przywództwo cyfrowe: lider w świecie transformacji i nowych technologii
grupa A 05-06.11.2021 piątek, sobota