ITL Neuroleadership Academy™ 2023

  • GRUPA WA1 – Warszawa
Sesja 1: Przywództwo transformacyjne
grupa WA1 26-27.10.2022 środa, czwartek
Sesja 2: Neuronauka w przywództwie
grupa WA1 23-24.11.2022 środa, czwartek
Sesja 3: Neurokomunikacja: od zrozumienia do współdziałania
grupa WA1 14-15.12.2022 środa, czwartek
Sesja 4: Lider jako agent zmiany i transformacji
grupa WA1 11-12.01.2023 środa, czwartek
Sesja 5: Neuroplastyczność lidera: ograniczenia i nowe nawyki
grupa WA1 08-09.02.2023 środa, czwartek
Sesja 6: Dobrostan organizacyjny
grupa WA1 08-09.03.2023 środa, czwartek
Sesja 7: Innowacyjność w perspektywie neuro
grupa WA1 26-27.04.2023 środa, czwartek
Sesja 8: Różnorodność i inkluzywność (diversity & inclusion)
grupa WA1 24-25.05.2023 środa, czwartek
Sesja 9: Zespoły typu X w usieciowionym środowisku pracy
grupa WA1 14-15.06.2023 środa, czwartek
Sesja 10: Neurolider: od idei do praktyki
grupa WA1 05-06.07.2023 środa, czwartek