ITL Neuroleadership Academy™ 2023

  • GRUPA WA1 – Warszawa
  • GRUPA WA2 – Warszawa
Sesja 1: Przywództwo transformacyjne
grupa WA1 26-27.10.2022 środa, czwartek
Sesja 2: Neuronauka w przywództwie
grupa WA1 23-24.11.2022 środa, czwartek
Sesja 3: Neurokomunikacja: od zrozumienia do współdziałania
grupa WA1 14-15.12.2022 środa, czwartek
Sesja 4: Lider jako agent zmiany i transformacji
grupa WA1 11-12.01.2023 środa, czwartek
Sesja 5: Neuroplastyczność lidera: ograniczenia i nowe nawyki
grupa WA1 08-09.02.2023 środa, czwartek
Sesja 6: Mechanizmy podejmowania decyzji z perspektywy neuro
grupa WA1 08-09.03.2023 środa, czwartek
Sesja 7: Innowacyjność w perspektywie neuro
grupa WA1 26-27.04.2023 środa, czwartek
Sesja 8: Różnorodność i inkluzywność (diversity & inclusion)
grupa WA1 24-25.05.2023 środa, czwartek
Sesja 9: Zespoły typu X w usieciowionym środowisku pracy
grupa WA1 14-15.06.2023 środa, czwartek
Sesja 10: Neurolider: od idei do praktyki
grupa WA1 05-06.07.2023 środa, czwartek
Sesja 1: Przywództwo transformacyjne
grupa WA2 14-15.04.2023 piątek, sobota
Sesja 2: Neuronauka w przywództwie
grupa WA2 12-13.05.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Neurokomunikacja: od zrozumienia do współdziałania
grupa WA2 02-03.06.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Lider jako agent zmiany i transformacji
grupa WA2 07-08.07.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Neuroplastyczność lidera: ograniczenia i nowe nawyki
grupa WA2 08-09.09.2023 piątek, sobota
Sesja 6: Mechanizmy podejmowania decyzji z perspektywy neuro
grupa WA2 06-07.10.2023 piątek, sobota
Sesja 7: Innowacyjność w perspektywie neuro
grupa WA2 17-18.11.2023 piątek, sobota
Sesja 8: Różnorodność i inkluzywność (diversity & inclusion)
grupa WA2 01-02.12.2023 piątek, sobota
Sesja 9: Zespoły typu X w usieciowionym środowisku pracy
grupa WA2 19-20.01.2024 piątek, sobota
Sesja 10: Neurolider: od idei do praktyki
grupa WA2 09-10.02.2024 piątek, sobota