ITL Neuroleadership Academy™ 2021

  • GRUPA A – Warszawa
Sesja 1: Przywództwo transformacyjne jako narzędzie transformacji pracy zespołów i firm
grupa A 05-06.03.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Neuronauka w przywództwie: przełomowe badania i ich wpływ na praktykę zarządzania
grupa A 09-10.04.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Różnorodne zespoły w nowej normalności
grupa A 14-15.05.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Lider jako agent zmiany i transformacji
grupa A 11-12.06.2021 piątek, sobota
Sesja 5: X – Teams – budowanie i skalowanie siły i odporności psychicznej w organizacji
grupa A 09-10.07.2021 piątek, sobota
Sesja 6: Proces uczenia się i samodoskonalenia organizacji: narzędzia oceny i wdrożenie
grupa A 27-28.08.2021 piątek, sobota
Sesja 7: Zarządzanie innowacyjnością i wykorzystanie potencjału twórczego myślenia zespołów
grupa A 24-25.09.2021 piątek, sobota
Sesja 8: Zwinny lider: metodyki agile i kształtowanie własnego systemu w organizacji
grupa A 15-16.10.2021 piątek, sobota
Sesja 9: Uważność (mindfulness) w biznesie jako źródło przewagi konkurencyjnej nowoczesnych liderów, zespołów i organizacji
grupa A 19-20.11.2021 piątek, sobota
Sesja 10: Neurolider – integracja wiedzy
grupa A 10-11.12.2021 piątek, sobota