ITL HR Management™ 2023

  • GRUPA WA1 – Warszawa
  • GRUPA KRK – Kraków
  • GRUPA WRO – Wrocław – BRAK WOLNYCH MIEJSC
Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa A 09-10.12.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego: operacjonalizacja i wdrożenie
grupa A 03-04.02.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa A 10-11.03.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa A 31.03-01.04.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa A 12-13.05.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa KRK 28-29.10.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego: operacjonalizacja i wdrożenie
grupa KRK 16-17.12.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KRK 27-28.01.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa KRK 17-18.02.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KRK 17-18.03.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa WRO 18-19.11.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego: operacjonalizacja i wdrożenie
grupa WRO 13-14.01.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WRO 10-11.02.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa WRO 10-11.03.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa WRO 14-15.04.2023 piątek, sobota