ITL HR Management™ 2022

  • GRUPA B – Warszawa
  • GRUPA GDA – Gdańsk
  • GRUPA POZ – Poznań
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa B 03-04.06.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa B 26-27.08.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego: operacjonalizacja i wdrożenie
grupa B 23-24.09.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa B 21-22.10.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa B 18-19.11.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa GDA 13-14.05.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa GDA 08-09.07.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa GDA 19-20.08.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa GDA 16-17.09.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa GDA 14-15.10.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa POZ 27-28.05.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa POZ 22-23.07.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa POZ 02-03.09.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa POZ 30.09.-01.10.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa POZ 28-29.10.2022 piątek, sobota