ITL HR Management™ 2022

  • GRUPA A – Warszawa
  • GRUPA KRK – Kraków
  • GRUPA WRO - Wrocław
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa A 03-04.12.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa A 25-26.02.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa A 25-26.03.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa A 22-23.04.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa A 20-21.05.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa KRK 26-27.11.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa KRK 17-18.12.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KRK 11-12.02.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa KRK 11-12.03.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KRK 08-09.04.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa WRO 19-20.11.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa WRO 21-22.01.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WRO 25-26.02.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa WRO 25-26.03.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa WRO 22-23.04.2022 piątek, sobota