ITL HR Management™ 2021

  • GRUPA C – Warszawa
  • GRUPA GDA – Gdańsk
  • GRUPA KRK – Kraków
  • GRUPA POZ – Poznań
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa C 18-19.06.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa C 20-21.08.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa C 10-11.09.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa C 08-09.10.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa C 26-27.11.2021 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa GDA 21-22.05.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa GDA 09-10.07.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa GDA 27-28.08.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa GDA 24-25.09.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa GDA 22-23.10.2021 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa KRK 14-15.05.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa KRK 16-17.07.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KRK 03-04.09.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa KRK 01-02.10.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KRK 05-06.11.2021 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa POZ 11-12.06.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa POZ 03-04.09.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa POZ 01-02.10.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa POZ 05-06.11.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa POZ 10-11.12.2021 piątek, sobota