ITL First-Time Manager™ 2021

ITL First-Time Manager™ (edycja XXIII)

  • GRUPA B – Warszawa
  • GRUPA POZ – Poznań
Sesja 1: Rola menedżera
grupa B 07-08.05.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa B 28-29.05.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa B 11-12.06.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa B 25-26.06.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa B 23-24.07.2021 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa POZ 21-22.05.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa POZ 11-12.06.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa POZ 02-03.07.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa POZ 23-24.07.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa POZ 20-21.08.2021 piątek, sobota