ITL First-Time Manager Booster™ 2023

  • GRUPA WA1 – Warszawa
  • GRUPA KR1 – Kraków
  • GRUPA WR1 – Wrocław
Sesja 1: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa WA1 03-04.02.2023 piątek, sobota
Sesja 2: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa WA1 30.06-01.07.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa WA1 22-23.09.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa KR1 16-17.12.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa KR1 19-20.05.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa KR1 07-08.07.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa WR1 20-21.01.2023 piątek, sobota
Sesja 2: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa WR1 16-17.06.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa WR1 25-26.08.2023 piątek, sobota