0

HR Management 2020

  • GRUPA A – Warszawa
  • GRUPA WRO – Wrocław
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa A 16-17.10.2020 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa A 11-12.12.2020 piątek, sobota
Sesja 3: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa A 15-16.01.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa A 19-20.02.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa A 19-20.03.2021 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa WRO 06-07.11.2020 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa WRO 15-16.01.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WRO 12-13.02.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa WRO 12-13.03.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa WRO 16-17.04.2021 piątek, sobota