Grzegorz Barszcz

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Grzegorz Barszcz, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Zarzadzanie strategiczne
  • Restrukturyzacja działu sprzedaży
  • Rekrutacja i role w zespole sprzedażowym
  • OKR

Szkolenia:

Od 20 lat specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju firmy, marek oraz integracji działów sprzedaży i marketingu. Interesuje się społecznym wpływem marketingu i oddziaływaniem marek na kulturę.

Pracował w sektorze FMCG oraz dla firm telekomunikacyjnych i agencji reklamowych. Zrealizował też kilka projektów dla firm z branży FMCG, marketingowej i medycznej. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora Departamentu Handlu i Zasobów Ludzkich w firmie Politan. Jako prelegent i trener biznesu stale współpracuje ze szkołami, uczelniami i inkubatorami przedsiębiorczości. Jego osiągnięcia zawodowe zostały docenione w branżowych konkursach - został m.in. finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Dyrektor Marketingu Roku.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a także programów rozwojowych ICAN Institute - Management i ICAN Total Selling.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.