ITS Sales Leadership Program 2019

Sesja 1: Strategiczne zarządzanie sprzedażą
grupa B 21-22.09.2018 piątek, sobota
Sesja 2: Taktyczne zarządzanie sprzedażą
grupa B 19-20.10.2018 piątek, sobota
Sesja 3: Motywowanie i zarządzanie energią
grupa B 16-17.11.2018 piątek, sobota
Sesja 4: Neurokomunikacja w sprzedaży
grupa B 11-12.01.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Coaching w sprzedaży
grupa B 15-16.02.2019 piątek, sobota
Sesja 6: Rekrutacja, selekcja, wdrożenie i rozwój
grupa B 15-16.03.2019 piątek, sobota
Sesja 7: Przywództwo w sprzedaży
grupa B 12-13.04.2019 piątek, sobota