Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

LEADERSHIP / IMPACT®

JAK STAĆ SIĘ SZEFEM W PEŁNI ŚWIADOMYM SWEGO WPŁYWU NA INNYCH

Dojrzały lider wie, jak jego zachowania wpływają na innych. Ta wiedza pozwala mu odnosić sukcesy, pokonywać przeszkody i inspirować zespoły do podejmowania coraz większych wyzwań. Pomaga działać w sposób dobry dla firmy i dla podwładnych. Przede wszystkim jednak jest środkiem do kształtowania silnej kultury organizacyjnej, która wspiera realizacje strategii.

Jak zwiększać samoświadomość liderów w firmie? Jak sprawić, by przekładała się ona na wzrost ich efektywności? Jak pomóc im jeszcze lepiej zarządzać sobą i innymi?

TWÓJ PROBLEM / TWOJE WYZWANIE

zespoły nie osiągają założonych celów efekty ich pracy nie są satysfakcjonujące, co przekłada się na coraz gorsze wyniki finansowe firmy,
stosowane obecnie strategie przywódcze nie przynoszą spodziewanych rezultatów,
niska motywacja pracowników odbija się negatywnie na wynikach firmy,
liderzy stosują ciągle te same metody zarządzania, mimo że nie przynoszą one spodziewanych efektów, przez co w zespołach pogłębia się kryzys zaangażowania.

ROZWIĄZANIE ICAN RESEARCH

Leadership/Impact® (L/I) – unikalne narzędzie dla członków zarządów i menedżerów wyższego szczebla, pozwalające zweryfikować wpływ ich działań na bezpośrednich podwładnych, inne osoby w organizacji oraz na organizację jako całość. Badanie Leadership/Impact® realizowane jest w formule zbliżonej do Oceny 360 stopni. W jego ramach około ośmiu osób ocenia wpływ wywierany przez lidera oraz efektywność jego strategii przywódczych.

DLACZEGO POWINIENEŚ WYBRAĆ GROWTH AUDIT?

zwiększysz świadomość kadry zarządzającej dotyczącą jej wizerunku w oczach przełożonych, osób równych stopniem, a także podwładnych

uświadomisz uczestnikom badania, jak ich zachowania wpływają na innych i czy stosowane przez nich metody pracy są efektywne

udzielisz konkretnych wskazówek kluczowym menedżerom, dzięki którym będą mogli poprawić efektywność osobistą i organizacyjną

wskażesz liderom kierunki, w jakich powinni zmieniać swoje podejście przywódcze, aby w pozytywny sposób kształtować kulturę organizacyjną w firmie

CHCESZ PRZEPROWADZIĆ LEADERSHIP/IMPACT® W SWOJEJ FIRMIE?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI