Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

GROWTH AUDITTM

ODKRYJ CZYNNIKI WZROSTU SWOJEJ ORGANIZACJI

Blisko 75% firm dokonujących inwestycji skierowanych na wzrost ponosi fiasko. Liczba bieżących wyzwań często powoduje, że zespoły zarządzające stosują doraźne rozwiązania, wzorowane wprost na wygrywających organizacjach. A to ryzykowne podejście. Bez odpowiedniej diagnozy i pełnej świadomości najsłabszych i najsilniejszych punktów wiele firm dokonuje złej alokacji środków. Teraz możesz temu zapobiec.

TWÓJ PROBLEM / TWOJE WYZWANIE

nieefektywna i nieskalowalna działalność,
rosnące koszty usprawnień operacyjnych nie przynoszą spodziewanego zwrotu z inwestycji,
rozwój firmy wyhamował, a działania naprawcze nie dają oczekiwanych rezultatów.

ROZWIĄZANIE ICAN RESEARCH

ICAN Growth AuditTM – narzędzie diagnostyczne umożliwiające identyfikację czynników wzrostu organizacji. Szczegółowa analiza wyników jest wstępem do warsztatów weryfikujących stan firmy, podczas których przedstawimy efektywność organizacji w kilku obszarach: sprawności strategicznej, sprawności operacyjnej, projektowania oferty wartości, rozwoju przywództwa. Każdy obszar opisany jest szeregiem wskaźników definiujących najlepsze praktyki w zakresie rozwoju innowacji.

DLACZEGO POWINIENEŚ WYBRAĆ GROWTH AUDIT?

dowiesz się, co decyduje o wysokiej dynamice rozwoju organizacji i które czynniki wzrostu są najważniejsze dla Twojej firmy, dzięki czemu będziesz mógł dokonywać trafniejszych wyborów strategicznych

zadbasz o rozwój czterech kluczowych obszarów działalności, tj. sprawności strategicznej, sprawności operacyjnej, projektowania oferty wartości oraz przywództwa

poznasz czynniki wzrostu swojej organizacji, dzięki czemu ukierunkujesz wysiłki na działania przynoszące efekty

ICAN Growth Audit™ to wynik analizy wiodących teorii i modeli, na podstawie których wyłoniono 581 czynników wzrostu przedsiębiorstwa. W oparciu o analizę czynników sukcesu polskich spółek, rozwijających się w tempie powyżej 20% rocznego wzrostu sprzedaży i zysku w ciągu ostatnich 3 lat, wyłoniliśmy 70 czynników, które mają wpływ na utrzymanie wysokiego tempa wzrostu. Wyniki badanej firmy są porównywane do bazy dynamicznie rozwijających się spółek.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wspólnie omówimy Twoje potrzeby i dobierzemy badanie, które przełoży się na podniesienie konkurencyjności Twojej organizacji.