Społeczna odpowiedzialność biznesu

Działania społecznie odpowiedzialne – inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacje i aktywności na rzecz społeczności – stanowią coraz ważniejszy element strategii przedsiębiorstw. Budują nie tylko ich konkurencyjność, ale również kształtują warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. W jaki sposób firmy wdrażają zasady CSR? Dowiedz się z cyklicznie publikowanych raportów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.


CSR – DOBRE PRAKTYKI

Dialog kluczem do sukcesu

Walka z ubóstwem, zmniejszanie nierówności społecznych i redukowanie negatywnego wpływu przemysłu na środowisko to tylko niektore z bolączek, z którymi mierzą się firmy w Polsce. Jak radza sobie po blisko czterech latach od ogłoszenia celów zrównoważonego rozwoju? Na to pytanie odpowiadają przedstawiciele biznesu i fundacji korporacyjnych.

Ekologiczna logistyka miejska

Branża magazynowa jest na zielonym kursie – z rosnącym sektorem e-commerce rosną nowe magazyny, ale wraz z nimi zwiększa się wpływ branży na środowisko, ludzi i gospodarkę. Kluczem do sukcesu jest dziś dostarczanie ekologicznych powierzchni w strategicznych lokalizacjach.

Terra Carta Seal dla najbardziej odpowiedzialnych firm świata

Książę Walii przyznał Terra Carta Seal, odznaczenie wyróżniające firmy, które wdrażają innowacyjne rozwiązania mające potencjał zmieniać rynek w zrównoważony sposób. Nagroda, która powstała w ramach inicjatywy Sustainable Markets Initiative (SMI) przyznawana jest jedynie 45 firmom na świecie.

Zielone dostawy przyszłości 

DHL Supply Chain przeciera nowe szlaki dla niskoemisyjnej logistyki i wprowadza do swojej floty w Czechach ciężarówkę elektryczną Volvo. Zapewniając w ten sposób transport pomiędzy pięcioma magazynami DHL przyczyni się do zmniejszenia o pięć ton rocznie emisji dwutlenku węgla.

#Prologispeople, czyli kultura dzielenia się

Prologis to największy gracz na globalnym rynku nieruchomości logistycznych - łączna powierzchnia jego magazynów daje obszar wielkości jednej trzeciej Poznania. Wkrótce będzie świętować dwudziestopięciolecie swojej działalności w Polsce. Przez ten czas firma przeszła szereg zmian i stawiała czoła wielu wyzwaniom. Na tym tle jedno pozostało niezmienne – troska o pracowników, którzy są podstawą jej długofalowego sukcesu.

Prologis PARKlife - nowe podejście do strategii ESG

Europa jest dla Prologis ważnym regionem, dzięki któremu może utrzymywać status globalnego lidera zrównoważonego rozwoju. W tym celu rozwija PARKlife - filozofię, w której wychodzi poza klasyczną strategię ESG i stawia na dążenie do równowagi między ludźmi, budynkami, społecznościami i środowiskiem naturalnym. To sposób myślenia i działania, dzięki któremu zapewnia klientom konkretną wartość znacznie wykraczającą poza nieruchomości.

Złoty Kompas wskazuje zielony kierunek inwestycji budowlanych

Komfort dla pracowników, efektywność operacji dla klienta i korzyści dla środowiska- takie trzy cele przyświecały Prologis przy projekcie najnowszych budynków w Prologis Park Janki. Efekt prac jest doskonałym przykładem na to, że firma tworzy centra logistyczne zdecydowanie wykraczające poza zakres samych magazynów.

Prologis z tytułem Friendly Workplace 2021

Friendly Workplace to wyróżnienie przyznawane corocznie firmom, które wspierają swoich pracowników na wielu polach, pomagając zachować im równowagę między pracą a życiem prywatnym, tworząc zdrowe środowisko pracy, dbając o partnerskie relacje z pracownikami oraz inwestując w rozwój zawodowy.

#Prologispeople, czyli kultura dzielenia się

Prologis to największy gracz na globalnym rynku nieruchomości logistycznych - łączna powierzchnia jego magazynów daje obszar wielkości jednej trzeciej Poznania. Wkrótce będzie świętować dwudziestopięciolecie swojej działalności w Polsce. Przez ten czas firma przeszła szereg zmian i stawiała czoła wielu wyzwaniom. Na tym tle jedno pozostało niezmienne – troska o pracowników, którzy są podstawą jej długofalowego sukcesu.

Pracujemy na lepszą przyszłość

Pandemia zmieniła sposób naszej pracy, wpłynęła na kilka krótkoterminowych celów, ale nie wstrzymała realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Potwierdziła też, jak ważne są myślenie o przyszłości i wspólne, partnerskie działania, a także refleksja nad naszą konsumpcją i stylem życia.

Wykorzystaj siłę wpływu (mądrze!)

To, czy firmy będą potrafiły zmienić swoje modele biznesowe tak, by zwiększać pozytywny wpływ na otoczenie, może zaważyć na ich przyszłości. Coraz więcej interesariuszy mówi „sprawdzam”, dlatego pięknie brzmiące deklaracje o zmienianiu świata na lepsze muszą się zmienić w konkretne działania. 

Społeczna odpowiedzialność wpisana w DNA Grupy BSH

BSH na całym świecie i w Polsce stawia na społeczną odpowiedzialność biznesu. Misją firmy jest poprawa jakości życia milionów jej klientów. Największy europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego, m.in. marek Bosch i Siemens, realizuje ten cel z troską o środowisko, lokalne społeczności i pracowników.

Zeroemisyjne magazyny. Czy to realne?

Pośrednio lub bezpośrednio, świadomie lub nie – każdy konsument i każda firma korzysta z usług logistycznych. A sercem logistyki są dziś centra dystrybucyjne. Każdego dnia parki magazynowe zapewniają przepływ produktów, bez których życie konsumentów na całym świecie byłoby praktycznie niemożliwe – co wyraźnie odczuliśmy podczas zeszłorocznego lockdownu. Transport, pakowanie, magazynowanie, dostawy do klientów, zwroty towarów – czy mamy szansę na zeroemisyjną logistykę, która pomoże naprawić świat?

Liczą się dialog i współpraca

Działalność biznesowa oparta na tradycyjnych paradygmatach nie jest już dobrą strategią długofalową. Właściwy kierunek to zrównoważony rozwój, który Grupie Raben jest bliski już od ponad 10 lat. Zgodnie z firmową strategią ESG porządkujemy nasze inicjatywy wokół trzech filarów i skupiamy się na obszarach, na które mamy wpływ.

Magazyny logistyczne w duchu zero waste

Emisje pochodzące z sektora budowlanego generują niemal 40% światowego CO2. Jak wygląda droga deweloperów powierzchni magazynowych do neutralności emisyjnej?

W trudnym czasie odpowiedzialność za ludzi liczy się podwójnie

Ostatni rok był czasem, w którym prawdziwie odpowiedzialne firmy wymagały od siebie jeszcze więcej niż zwykle i jeszcze bardziej wzmacniały więzi ze swoimi klientami, pracownikami i społecznościami. Prologis zrobił wszystko co w jego mocy, aby zapewnić klientom i ich pracownikom bezpieczne miejsce pracy i ciągłość prowadzenia operacji w centrach logistycznych.

100-procentowa neutralność emisyjna z budownictwa to realny cel do osiągnięcia

Prologis jest pierwszą na świecie firmą z sektora nieruchomości notowaną na giełdzie Dow Jones S&P 100, która osiągnęła neutralność emisyjną w odniesieniu do swoich operacji. Teraz chce udowodnić, że logistyka może być jeszcze bardziej ekologiczna.

Wyzwania CSR w dobie kryzysu klimatycznego i pandemii

Dlaczego działania CSR są nieodzowne? Jak przekonać zarząd do działań na rzecz środowiska i społeczeństwa? Na te pytania odpowiadają eksperci podczas webinarium „ICAN Management Review”.

Ponad 1600 godzin dobrej energii na rzecz potrzebujących

Dziś każde przedsiębiorstwo w mniejszym lub większym stopniu zapewnia zatrudnionym zawodowy rozwój i szereg benefitów traktowanych już jako standard. 

Jak budować wrażliwość społeczną wśród kandydatów do pracy

Społeczna odpowiedzialność biznesu i tak zwany zrównoważony rozwój, jest dziś odmieniany przez wszystkie przypadki niemal w każdej branży.

BONA FIDE – jedyne takie stypendium

BONA FIDE to program stypendialny Fundacji ORLEN, Umożliwia on najlepszym polskim studentom naukę za granicą, a w przyszłości pracę na rzecz Polski.

Fabryki w Bangladeszu wczoraj i dziś

Branża odzieżowa rewolucjonizuje się na naszych oczach. Do tej pory nowe kolekcje determinowały głównie zmieniające się trendy. Dzisiaj jest to również dążenie do mody przyjaznej ludziom i środowisku.

Moda na wolontariat

W 2019 r. w PKN ORLEN i spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN zainaugurowana została nowa odsłona Programu Wolontariatu Pracowniczego, który realizuje Fundacja ORLEN.

Moda szyta na miarę potrzeb środowiska

Branża odzieżowa się zmienia i wszystko wskazuje na to, że coraz bardziej widoczny, również w Polsce, trend eko nie przeminie szybko.

Pierwsza „papierowa” butelka w drodze

Grupa Carlsberg ogłosiła, że jest coraz bliżej stworzenia pierwszej „papierowej” butelki - Green Fibre Bottle - wykonanej z włókien pozyskiwanych z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

Zrównoważona moda, czyli nasza wspólna odpowiedzialność

Jaki wpływ na ekologiczną modę ma konsument? Czy istnieją tylko interesy globalne, czy może wygrywa suma indywidualnych decyzji? Czy pomiędzy potrzebami firm i otoczenia jest szansa na nić porozumienia i współpracę?

PKN Orlen w trosce o środowisko

Jednym z kluczowych filarów społecznej odpowiedzialności PKN Orlen jest środowisko. Cele wyznaczone w tym obszarze sprawiają, że koncern podejmuje szereg inicjatyw służących kształtowaniu wrażliwości ekologicznej.

LPP pierwszą polską firmą w globalnym porozumieniu New Plastics Economy

Malejące złoża surowców oraz rosnąca liczba odpadów na wysypiskach to symbole gospodarki linearnej. Odpowiedzią na narastające wyzwania środowiskowe jest model gospodarki obiegu zamkniętego.

Lafarge w Polsce: drugi raport zrównoważonego rozwoju - lokalny wkład w globalne cele

Lafarge w Polsce opublikował drugi raport zrównoważonego rozwoju, a także specjalne dodatki dokumentujące realizację celów i zaangażowanie Lafarge i WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim w działania na rzecz lokalnych społeczności.

Podsumowanie kampanii „Trzeźwo Myślę”, promującej odpowiedzialną konsumpcję alkoholu

Celem wszystkich dotychczasowych edycji kampanii „Trzeźwo myślę” jest edukacja w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu adresowana w szczególności do opiekunów małoletnich dzieci, kobiet w ciąży i kierowców.

Odnoszący sukcesy biznes to zrównoważony biznes

Redukcja śladu węglowego o ponad 5%., dotarcie do ponad 6 mln osób z przekazem społecznym, spadek liczby wypadków – to niektóre dane ujęte w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska za 2018 r.

PREMIUM

Ruch społecznie odpowiedzialny

Staliśmy się uczestnikami i obserwatorami zmian w podejściu biznesu do społecznej odpowiedzialności – coraz więcej firm w Polsce realizuje działania CSR, które wykraczają poza obszar filantropii.

Istniejemy dla ludzi

Wolontariat pracowniczy, programy grantowe oraz program stypendialny to najważniejsze działania, jakie prowadzi Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Opakowanie przyszłości z przeszłości

Konsumenci coraz większą wagę przykładają do zrównoważonego stylu życia. W odpowiedzi na ich potrzeby wprowadzane są kolejne innowacje. Tymczasem na rynku od dawna jest obecny produkt w ekologicznym opakowaniu: piwo w butelce zwrotnej.

PREMIUM

Stawiamy na działania lokalne

Zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych obszarów w strategii Lafarge w Polsce.

PREMIUM

Stawiamy na wiedzę

Fundacja NUTRICIA od ponad 20 lat konsekwentnie realizuje misję, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie.

Kierunek odpowiedzialność

Wartość firmy można budować, łącząc cele biznesowe i społeczne. Udowadnia to PKN ORLEN, działając z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

PREMIUM

Z Polakami po zdrowie

W ubiegłym roku ponad 230 tysięcy Polaków uczestniczyło w różnych formach aktywności związanych z promocją zdrowego stylu życia, wspieranych przez Santander Consumer Bank.

PREMIUM

Dialog kluczem do sukcesu

Walka z ubóstwem, zmniejszanie nierówności społecznych i redukowanie negatywnego wpływu przemysłu na środowisko to tylko niektóre z bolączek, z którymi mierzą się firmy w Polsce.


RAPORT 2018

Otoczenie ma znaczenie

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju to istotny element budowania strategii każdej firmy. O wartości organizacji nie świadczą jedynie wyniki finansowe, ale również sposób działania, który przekłada się na pozytywny wpływ na środowisko, edukację czy współpracę z interesariuszami.

Zrównoważony rozwój zaczyna się od pracowników

Świadomość wpływu na otoczenie i działania zmierzające do poprawy warunków życia lokalnych społeczności --- to główne założenia strategii zrównoważonego rozwoju firmy AmRest, realizującej cele wyznaczone przez ONZ.

Nowy wymiar wartości

O prawdziwej wartości firm świadczą nie tylko strategia biznesowa i wyniki finansowe, lecz także sposób działania mający pozytywny wpływ na środowisko, edukację publiczną i współpracę z interesariuszami.

W symbiozie z przyrodą

Cementownia Górażdże udowadnia, że zakład produkcyjny, zamiast stanowić uciążliwość dla mieszkańców i obciążenie dla przyrody, może w pozytywny sposób kreować lokalny krajobraz i wzbogacać go.

CSR to inwestycja

Współczesność wymaga choćby częściowej redefinicji tego, co rozumiemy pod pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu. 

CSR szyty na miarę

W obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu LPP stawia na kompleksowe rozwiązania. Od projektowania, poprzez produkcję, dystrybucję, aż po sprzedaż --- w swojej działalności dba o pracowników i otoczenie.

Nadajemy nowe życie tekstyliom

Ochrona środowiska to jeden z trzech kluczowych kierunków działalności w Grupie VIVE. W ramach troski o otoczenie firma wykorzystuje przetworzone surowce do wytworzenia produktów o wyższej jakości.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze

Codziennie setki ciężarówek wyruszają w trasę, aby nikomu nie zabrakło produktów niezbędnych do życia. Operatorzy logistyczni doskonale zdają sobie sprawę, że bez kierowców nie są w stanie prowadzić biznesu.

Proste działania w służbie ekologii

Firma Interseroh, dostarczająca specjalistyczne rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, wprowadziła w swoim biurze proekologiczne zmiany.

Edukacyjna działalność biznesu

Coraz więcej osób spożywa napoje alkoholowe w sposób odpowiedzialny. Równie wiele oczekuje od producentów alkoholu zaangażowania w działania promujące umiarkowaną i odpowiedzialną jego konsumpcję.

Akcja, która pozwala rozwinąć skrzydła

Jak połączyć rozwój zawodowy kobiet z krzewieniem solidarności płciowej? Tego zadania podjęła się firma Nesperta, realizując pierwszą ogólnopolską kampanię społeczną All In My Hands skierowaną do przyszłych manicurzystek.

Wideo

Biznes mądry przed szkodą [DEBATA]

Coraz więcej organizacji uznaje CSR za istotny element budowania przewagi rynkowej. Jakie trendy w tym obszarze są najbardziej widoczne? Co stanowi największe wyzwanie dla firm? Poznaj opinie uczestników debaty redakcyjnej.

Odpowiedzialne biura

O projektowaniu biura przyjaznego pracownikom i jego znaczeniu w budowaniu wizerunku odpowiedzialnego przedsiębiorstwa opowiada Przemysław Różowicz, dyrektor działu zarządzania markami, PR i CSR w Grupie Nowy Styl.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za społeczną działalność biznesu

Responsib’ALL Day jest globalnym przedsięwzięciem Grupy Pernod Ricard, którego idea opiera się na przekonaniu, że wszyscy pracownicy powinni być zaangażowani w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Etyka i CSR w Grupie Polpharma

Polityka etyczna Grupy Polpharma jest w znacznej mierze podyktowana charakterem rynku ochrony zdrowia, a zwłaszcza branży farmaceutycznej.


RAPORT 2017

Nowy wymiar społecznej odpowiedzialności

CSR to pojęcie, które ni ma jednej definicji. Jego znaczenie stale ewoluuje: od inwestowania w pożyteczne społecznie inicjatywy po tworzenie wartości wspólnej - podejmowanie się działań na rzecz społeczeństwa i środowiska przy jednoczesnym czerpaniu z tego korzyści. Jak zyskać dzięki mądrej odpowiedzialności?

Jeśli marka – to tylko zrównoważona

W dzisiejszym otoczeniu biznesowym oczekiwania i potrzeby klientów się zmieniają. Trendy dotyczące zdrowia, zdrowego trybu życia oraz indywidualne potrzeby społeczne dotyczące zaangażowania i wspierania rozwiązywania problemów społecznych przekładają się na postrzeganie firm i decyzje konsumenckie.

Polskie firmy są coraz bardziej odpowiedzialne

Różnorodność praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw powoduje, że trudno jest jednoznacznie wskazać, które z nich to zaznaczenie rodzącego się trendu, a które to tylko chwilowa moda i chęć wyróżnienia się.

Jak raportują polskie firmy

Na polskim rynku mamy dwie prędkości związane z raportowaniem niefinansowym. Z jednej strony istnieją przedsiębiorstwa, które mają za sobą dziesięcioletnią praktykę raportowania, z drugiej takie, które dopiero zastanawiają się nad tym, jak wdrożyć ten proces we własnych firmach.

Nowe oblicze CSR w Polsce

Organizacje badające społeczną odpowiedzialność biznesu w Polsce nie mają wątpliwości: coraz więcej rodzimych firm stara się prowadzić swoją działalność w odpowiedzialny sposób – z troską o otoczenie i z dbałością o środowisko.

Szefem CSR powinien być prezes

W jaki sposób koncepcja CSR realizowana jest na gruncie polskim? Jaka jest zależność między sukcesami przedsiębiorstw i ich zaangażowaniem w działalność społeczną? Zapraszamy do przeczytania debaty.

Działania z myślą o zdrowiu przyszłych pokoleń

Działalność społeczna polegająca na promowaniu prawidłowego żywienia najmłodszych jest wpisana w misję Fundacji NUTRICIA. O roli działań popularyzujących ideę 1000 pierwszych dni życia i ich długofalowych efektach mówi kierownik fundacji, Małgorzata Chmielecka.

Zrównoważona jakość kawy

Chcemy, aby każda filiżanka kawy Nespresso miała wartość dla społeczeństwa i dla środowiska, dlatego kilkanaście lat temu uruchomiliśmy program zrównoważonego rozwoju.

Zasiać ziarno odpowiedzialności

Wspierając plantatorów i ucząc ich efektywnego zarządzania plantacją, firma Nespresso otrzymuje kawę najwyższej jakości. Michał Proszewski, dyrektor generalny Nespresso w Polsce, tłumaczy, w jaki sposób wspieranie lokalnych społeczności tworzy wspólną wartość dla biznesu i otoczenia.

Społeczna odpowiedzialność wpisana w usługi banku

Przykład Banku Millennium pokazuje, w jaki sposób instytucje finansowe mogą projektować usługi, które nie tylko generują zysk, ale przede wszystkim odpowiadają na potrzeby konkretnych grup społecznych.

Odpowiedzialny biznes dla najmłodszych

CSR powinien zaczynać się od troski o dzieci, które w przyszłości staną się świadomymi konsumentami i pracownikami.

Lotnisko – odpowiedzialny sąsiad

Działalność portu lotniczego to szansa na pracę dla osób mieszkających w sąsiedztwie, to zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, wreszcie rozwój gospodarczy, nowi inwestorzy, którzy wybierają Małopolskę właśnie ze względu na bliskość lotniska.

Budowanie bez barier

Skanska tworzy swoje budynki w taki sposób, aby były maksymalnie dostępne dla wszystkich użytkowników, a jednocześnie stanowiły jak najmniejsze obciążenie dla środowiska. W ten sposób szwedzki deweloper wpisał odpowiedzialność za najbliższe otoczenie w swój model biznesowy.

Dobro w zgodzie z DNA firmy

Biznes ma odpowiednie narzędzia, by ograniczyć skalę wielu współczesnych wyzwań. Dlatego firma Wiśniowski działa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, poprawy zdrowia najmłodszych pacjentów, poprawy standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego, jak też rozwoju lokalnej społeczności.

Aktywności budujące zaangażowanie

Pracownicy Benefit Systems są aktywni sportowo, społecznie oraz ekologicznie – a podejmowane przez nich działania, przy czynnym wsparciu Spółki, wpływają pozytywnie na jakość ich życia, społeczności lokalne oraz środowisko.

Rewolucja odpowiedzialności w kulturze organizacyjnej

Wiele firm traktuje CSR wyłącznie jako sposób na poprawę własnego wizerunku, tymczasem skuteczne działania zakładające odpowiedzialność społeczną powinny wynikać z kultury organizacyjnej i dobrowolnego zaangażowania pracowników.

Etyczny i odpowiedzialny biznes

Grupa Polpharma szczególną wagę przykłada do przestrzegania prawa i standardów etycznych w każdym aspekcie swojej działalności.

PREMIUM

Jak ratować zrujnowany wizerunek

Zarząd międzynarodowego koncernu kosmetycznego staje przed wyzwaniem ratowania organizacji przed porażką wizerunkową.