Client’s stories

Wyzwanie biznesowe
 • podniesienie skuteczności działów sprzedaży i wyników finansowych organizacji
 • transformacja cyfrowa procesów wewnątrz i na zewnątrz organizacji
Uczestnicy
 • handlowcy i menedżerowie wszystkich szczebli w organizacji Departamentu Sprzedaży
Rezultat
 • podniesienie skuteczności działów sprzedaży i wyników finansowych organizacji
 • transformacja cyfrowa procesów wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • wzmocnienie zaangażowania i motywacji wśród pracowników
Wyzwanie biznesowe
 • poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
 • określenie nowej strategii firmy, jej wizji i misji
 • stworzenie oferty wartości
 • podniesienie kwalifikacji pracowników i usprawnienie wewnętrznych działań w organizacji
Uczestnicy
 • prezes
Rezultat
 • zmiana struktury organizacyjnej firmy
 • nowa oferta wartości dl klientów
 • spozycjonowanie firmy jako dostawcy wysokojakościowych produktów
 • stały wzrost sprzedaży
 • podział firmy na działy i stworzenie stanowisk menedżerskich
 • wzrost zaangażowania pracowników
 • cykliczny program szkoleń dla pracowników
Wyzwanie biznesowe
 • ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
 • efektywna realizacja zadań rocznych i projektów tworzonych ad hoc
 • sprawne zarządzanie zespołami, m.in. wsparcie komunikacji
Uczestnicy
 • 6 menedżerów Grupy Kapitałowej LOTOS, w tym LOTOS Asfalt
Rozwiązanie
Rezultat
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy do tworzenia celów strategicznych firmy
 • usprawnienie zarządzania projektami na etapie ich planowania i realizacji
 • większa efektywność pracowników w realizacji zadań
Wyzwanie biznesowe
 • zmiana strategii firmy
 • stworzenie i rozwój oferty wartości
 • zbudowanie świadomości marki
Uczestnicy
 • zarząd i wyższa kadra zarządzająca
 • przedstawiciele handlowi
Rezultat
 • przyjęcie nowej strategii
 • stworzenie planu marketingowego
 • zdobycie wiodącej pozycji w branży w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Wyzwanie biznesowe
 • rozwój talentów wewnątrz organizacji
Uczestnicy
 • 25 osób spośród menedżerów średniego szczebla
Rezultat
 • rozwinięcie kompetencji menedżerskich pracowników
 • budowanie wartości jako lidera w zarządzaniu zespołem
 • implementacja rozwiązań z dedykowanych projektów w środowisko biznesowe
 • zbudowanie sieci networkingowej
 • pogłębienie relacji ze środowiskiem biznesowym i zarządem firmy
Wyzwanie biznesowe
 • rentowny rozwój przedsiębiorstwa
 • efektywne zarządzanie operacjami
 • rozwój innowacyjności
 • usprawnienie obsługi klienta
Uczestnicy
 • kadra zarządzająca
Rezultat
 • przygotowanie planów postępowania firmy w przypadku wystąpienia określonych sytuacji
 • poprawa efektywności i większe zadowolenie pracowników
 • poprawa wyników finansowych firmy
Wyzwanie biznesowe
 • określenie kierunku rozwoju firmy
 • dostosowanie strategii do zmieniającej się sytuacji na rynku
 • zbudowanie oferty wartości
Uczestnicy
 • właściciele i kadra zarządzająca
Rezultat
 • zmiana struktury organizacyjnej firmy
 • wzrost motywacji pracowników
 • poprawa efektywności procesów dotyczących m.in. planowania produkcji i zaopatrzenia, kompletacji zamówień, zarządzania portfelem produktowym
 • spozycjonowanie oferty i zdefiniowanie kanałów dystrybucji dla poszczególnych segmentów
 • wzrost sprzedaży w poszczególnych kwartałach średnio o 10-15% r/r.