X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

O tym, jak skutecznie przeprowadzić proces transformacji organizacyjnej i jaka jest w nim rola przywódcy, z Wojciechem Orzechem, prezesem PKP Energetyka, rozmawia Paweł Kubisiak, zastępca redaktora naczelnego HBRP.

Cyfrowa rewolucja stała się już codziennością branży energetycznej. Odnawialne źródła energii czy kogeneracja rozproszona są trendami, które coraz silniej zaznaczają swoją obecność w sektorze. Obszar dystrybucji energii, w tym również dla spółek kolejowych, nie jest tutaj wyjątkiem. Rozwój transportu kolejowego oznacza coraz szybsze i coraz bardziej komfortowe podróże dla pasażerów, ale także coraz wydajniejszy przewóz towarów na duże odległości. Kolej będzie tym samym wymagała niezawodnej i stabilnej sieci dystrybucyjnej.

Obejrzyj wywiad:

Rosnące zapotrzebowanie na zasilanie energią elektryczną coraz bardziej nowoczesnych pociągów pasażerskich i towarowych wymusza natomiast inwestycje w infrastrukturę gotową na wyzwania przyszłości. Będzie więc ona musiała nie tylko zapewnić możliwie najmniej liczne i jak najkrócej trwające przerwy w dostawie prądu, ale jednocześnie odpowiadać wymogom coraz bardziej wyśrubowanych norm środowiskowych.

PKP Energetyka odgrywa szczególną rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemu transportu kolejowego w całym kraju. W ostatnich latach firma przeszła głęboką transformację kilku strategicznych obszarów swojej działalności, które pozwolą na zmierzenie się z tymi wyzwaniami. Transformacja objęła szereg aspektów, wpływających pośrednio i bezpośrednio na jej doskonałość operacyjną w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Skuteczne zwiększenie niezawodności wymagało przeprowadzenia wielu zmian procesowych, ocenianych na bieżąco przez niezależną firmę audytorską. Przedsiębiorstwo startowało z poziomu „podstawowego”, a nawet plasującego się „poniżej średniej rynkowej”. Po czterech latach intensywnej pracy wszystkie procesy znajdują się blisko lub na poziomie „najlepszych praktyk”.

Zmiany pozwoliły na znaczące zwiększenie niezawodności przesyłania energii elektrycznej potrzebnej do utrzymania ciągłości ruchu kolejowego. Znaczące skrócenie czasu reakcji na awarie czy wręcz zapobieganie przerwom w dostawie prądu przekładają się wprost na zwiększenie punktualności kursowania pociągów. To nie koniec zmian, firma planuje bowiem w nadchodzących latach przeprowadzić dalszą część transformacji obliczoną na zmierzenie się z najważniejszymi trendami demograficznymi, technologicznymi i ekologicznymi.

Proces zmiany to duże wyzwanie zarówno dla liderów, jak i dla pracowników przekształcanej organizacji. Dlatego tam, gdzie to tylko było możliwe, zarząd oparł transformację na obecnych pracownikach, a w pozostałych obszarach pozyskał nowe kompetencje z rynku. Dzięki zaangażowaniu pracowników i zewnętrznych ekspertów oraz porównywaniu procesów i praktyk do najlepszych światowych standardów w ciągu dwóch lat firma zwiększyła efektywność procesów zarządzania do poziomu powyżej średniej rynkowej.

Paweł Kubisiak

Redaktor naczelny "ICAN Management Review".

Wojciech Orzech

Prezes PKP Energetyka. Doświadczony menedżer z wieloletnim stażem na stanowiskach zarządczych. Ekspert w zakresie budowania długoterminowej wartości przedsiębiorstw. 

Wybrane dla Ciebie

MyICANTwoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Dwa tytuły – Biznes i Technologia ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Powiązane artykuły

Odblokuj wszystko!

Dwa tytuły – Biznes i Technologia ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Sięgnij po więcej wiedzy