Magazyn

Biznes w cieniu pandemii
Najnowsze wydanie

Nr 2, kwiecień - maj 2020

Biznes w cieniu pandemii

Choć analitycy szukają analogii pomiędzy obecnym kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa a wcześniejszymi recesjami, trudno o porównania. Każdy kryzys jest bowiem inny, a skutków tego, z którym obecnie mamy do czynienia, nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenić.

Jak w tych niepewnych realiach odnajdują się polskie firmy? Szukając odpowiedzi na to pytanie, redakcja „ICAN Management Review” przeprowadziła wraz z ICAN Research badanie, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad dwustu firm. W jego efekcie nakreślony został obraz rodzimych przedsiębiorców w obliczu kryzysu – ich pierwszych reakcji, sposobów podejmowania decyzji, metod zarządzania, ale również kompetencji, które uważają za niezbędne do przetrwania i osiągnięcia sukcesu w tych trudnych okolicznościach.

Jak więc zwyciężać tam, gdzie przegrywają inni? Choć nie ma uniwersalnej recepty, warto wyciągać wnioski z przeszłości i wzorować się na liderach, którzy potrafili przeprowadzić swoje firmy przez najpoważniejsze kryzysy. Pandemia COVID-19 spowodowała zmianę reguł gry - z dnia na dzień przeszliśmy ze świata złożoności do świata niejasności. Aby poradzić sobie w tych nowych warunkach z całą pewnością potrzebujemy dwóch cech – zdolności do elastycznej odpowiedzi na nadciągające zaskoczenia oraz umiejętności błyskawicznego reagowania, zanim zrobią to inni.

To tylko kilka kryzysowych wątków, które zostały poruszone w najnowszym wydaniu „ICAN Management Review”. Zachęcamy do lektury!

Ponadto w numerze:

- Jak reagować na zaburzenia rynkowe?

- Na czym polega wirusoodporne przywództwo?

- Co zrobić, by znaleźć sens w codziennej pracy?

- Jak mądrze radzić sobie z negatywne emocje w pracy?

Lista artykułów

Nr 2, kwiecień - maj 2020

TRENDY

Przewodnik prezesa: na froncie walki z koronawirusem

PREMIUM

Pandemia COVID-19 nie przypomina żadnego z wcześniejszych kryzysów i wymyka się wszelkim klasyfikacjom. W efekcie tradycyjne podejście do reagowania kryzysowego okazuje się niewystarczające. Jest jednak kilka działań, które prezesi mogą podjąć już dziś, aby złagodzić skutki kryzysu i przygotować swoją firmę na okres ożywienia.

Czy Polakom brakuje radości z robienia zakupów?

PREMIUM

Zamknięte galerie i supermarkety to nie tylko problem dla sieci handlowych i ich pracowników, ale i dla samych klientów, ponieważ Polacy znajdowali wielką przyjemność w robieniu zakupów i przed kryzysem robili to często.

Niestabilne otoczenie wymaga od lidera nowych umiejętności

PREMIUM

Świat biznesu zmienia się coraz szybciej, a praca w turbulentnym otoczeniu będzie wymagała od ludzi coraz intensywniejszego uczenia się. Wiąże się to z nieuniknioną koniecznością redefiniowania roli przywódcy. W przyszłości lider będzie musiał przede wszystkim skupić się na ułatwianiu swoim podwładnym nabywania nowych kompetencji.

Przemysł 4.0 zmienia perspektywę liderów

PREMIUM

Nie od dziś dominuje w biznesie przekonanie, że korporacje powinny przede wszystkim dążyć do osiągania zysków, a zarabianie pieniędzy dla akcjonariuszy jest jedynym powodem istnienia firmy. Jednak wraz z wchodzeniem firm w erę przemysłu 4.0 coraz więcej liderów i menedżerów zaczyna patrzeć szerzej i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży.

Odbuduj zaufanie wśród klientów

PREMIUM

Przywództwo oparte na danych zależy od poziomu zaufania, jakie wzbudza organizacja wśród swoich klientów, ludzi w przedsiębiorstwie i partnerów w całym ekosystemie.

Przewaga rynkowa dzięki danym

PREMIUM

Coraz więcej polskich firm przypisuje danym strategiczne znaczenie oraz wykorzystuje je nie tylko w celu budowania zaufania wśród klientów, ale i tworzenia systemów wsparcia dla liderów. O tym, jak rozwijać biznes, wykorzystując dane, mówi Jarosław Szymczuk, dyrektor generalny IBM na Polskę i kraje bałtyckie.

Zarządzanie kryzysowe

Gdy na horyzoncie pojawia się kryzys, liderzy muszą zakasać rękawy. Od tego, jaki będzie ich pierwszy krok, zależy przyszłość firmy i związanych z nią ludzi. Jak okiełznać sytuację przy narastającej niepewności i ogromnej presji? Na pewno musisz działać szybko, ale nie na oślep.

TEMAT NUMERU

Oko w oko z czarnym łabędziem

PREMIUM

Pandemia COVID-19 boleśnie uderzyła w polskie przedsiębiorstwa, choć te, jak pokazuje badanie ICAN Research, w większości nie poddają się bez walki. Dowiedz się, jakie strategie okazały się skuteczne w pierwszym starciu z pandemią i jakie kompetencje stają się bezcenne dla liderów i menedżerów.

Wypracuj procedury ciągłości działania

PREMIUM

Każdy kryzys jest inny i niepowtarzalny, o czym przekonujemy się obecnie, obserwując sytuację wywołaną pandemią COVID-19. Nie oznacza to, że firmy nie mogą przygotować się wcześniej na różnego rodzaju zakłócenia i ustalić scenariusze działania. Można wręcz powiedzieć, że od stopnia przygotowania przedsiębiorstw do kryzysu zależy ich przyszła kondycja.

Recepta na kryzys? Patriotyzm gospodarczy

Trudno dziś prorokować, jak długo potrwa obecny kryzys i jaka będzie skala kosztów ekonomicznych pandemii. Dlatego szczególnego znaczenia nabiera w tych trudnych chwilach patriotyzm gospodarczy.

Liderka na trudne czasy

O tym, jak zachować czujność w niepewnych czasach, wykorzystać kryzys do wzmocnienia więzi z pracownikami i klientami, a także z sukcesem przejąć stery w firmie mimo nietypowych okoliczności, opowiada Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie. 

Jak zwyciężać tam, gdzie inni przegrywają

PREMIUM

Słyszeliście oczywiście o efekcie motyla, czyli sytuacji, w której ruch skrzydełek owada na jednej półkuli wywołuje tornado w zupełnie innym, oddalonym regionie świata. Metafora ta świetnie oddaje złożoność rzeczywistości, w której przyszło nam funkcjonować.

Pandemia przyspieszy rewolucję w technikach zarządzania

PREMIUM

O tym, jak kryzys spowodował prawdziwy przełom w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej i przyspieszył nieuchronne zmiany, m.in. wzrost produktywności w wielu branżach, opowiada Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

COVID-19 stał się katalizatorem zmian

W jakich obszarach koronawirus zmienił działalność firmy ubezpieczeniowej, mówi Agnieszka Wrońska, prezes zarządu LINK4. 

Wyzwania naszych klientów są naszymi wyzwaniami

Kryzys jest dla nas okazją do wzmocnienia relacji z klientami i partnerami. Mamy szansę pokazać, że jesteśmy nie tylko dostawcą energii i ciepła, ale też gwarantem stabilności w codziennym życiu – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Co dalej z zainfekowanym biznesem

PREMIUM

Problemy wynikające z szoku wywołanego koronawirusem można sprowadzić do wspólnego mianownika – kultury organizacyjnej pozwalającej na dynamiczne dostosowywanie się do zmian w otoczeniu gospodarczym z jednej strony, a z drugiej – do umiejętności współpracy opartej na zaufaniu.

Kryzys mówi: sprawdzam wasze wartości

Katarzyna Byczkowska, prezes zarządu BASF Polska, mówi o funkcjonowaniu swojej firmy w obliczu kryzysu i wartościach, którymi kieruje się w codziennej pracy.

Zniweluj ryzyko dzięki odporności

PREMIUM

Aby skutecznie stawiać czoła gwałtownym zmianom rynkowym, organizacje muszą lepiej radzić sobie z nieoczekiwanymi zaburzeniami w funkcjonowaniu złożonych łańcuchów dostaw. Żeby zachować tę odporność, firmy powinny poznać swoje słabe strony – i wypracować kompensujące je konkretne zdolności.

Wszystko da się przezwyciężyć

O wartości międzypokoleniowej wymiany doświadczeń w zarządzaniu kryzysowym oraz autentyczności lidera w zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa pracownikom opowiada Marcin Małkowski, prezes zarządu spółki Małkowski-Martech.

Istota wirusoodpornego przywództwa

PREMIUM

Skutecznych prezesów, którzy będą w stanie przeprowadzić swoje przedsiębiorstwa przez kryzys spowodowany pandemią COVID-19, wyróżnia pięć kluczowych cech przywódczych. Rozwijaj je w sobie i prowadź konkretne działania, które pomogą twojej organizacji zwycięsko wyjść z kryzysu.

Sztab antywirusowy

PREMIUM

Globalna pandemia postawiła przedsiębiorców przed niezwykle trudnym zadaniem uporządkowania chaosu. Na szczęście nie jest to zadanie niemożliwe – pomocne może okazać się utworzenie sztabu kryzysowego, którego zadaniem będzie właśnie wyprowadzenie firmy na prostą.

JAK TO ZROBILIŚMY

Od dostawcy łączności do zaawansowanych usług IT

Jeszcze kilka lat temu Orange kojarzony był przede wszystkim z typową działalnością telekomunikacyjną. Dziś dla wielu firm to już nie tylko operator telekomunikacyjny i dostawca infrastruktury, ale również dostawca usług IT i partner biznesowy. 

ZARZĄDZANIE

Jak nadać pracy sens – Przewodnik lidera

PREMIUM

Gdy mamy poczucie, że nasza praca ma sens, jesteśmy szczęśliwsi, bardziej produktywni i zaangażowani. Oto cztery praktyczne działania, dzięki którym wzrasta prawdopodobieństwo, że poszukiwania owego sensu zakończą się sukcesem.

RAPORT: PRACA ZDALNA

Rewolucja, której nikt się nie spodziewał

Obecna sytuacja wywołana koronawirusem daje nam szansę na reset sposobu pracy. To także okazja do zastanowienia się, co tak naprawdę oznacza współpraca.

Zwinność w każdych warunkach. Jak dziś skalować zespoły IT?

Skalowanie działów IT to obecnie olbrzymie wyzwanie. Firmy są zmuszone radzić sobie z ogromną presją czasu, zmieniającymi się potrzebami biznesowymi i technologią. Firmy, które nie mogą czekać na lepsze czasy, mogą skorzystać z leasingu zwinnych zespołów.

Jak zapewnić efektywną i bezpieczną pracę zdalną?

Pojawienie się koronawirusa wymusiło na pracodawcach i pracownikach nagłą zmianę modelu pracy z biurowej na zdalną. Wraz z modelem zmieniał się także sposób komunikacji, gwałtownie wzrosła potrzeba wyposażenia pracowników w odpowiedni sprzęt, a także zapewnienia dostępu do danych i ich bezpieczeństwa.

Wirtualne pulpity otwierają drzwi do pracy zdalnej

Zalety pracy poza biurem dostrzega coraz więcej firm. Wśród nich znalazł się także nasz klient, który zdecydował się na umożliwienie pracownikom pracy zdalnej.

NASZE DOŚWIADCZENIA

Praca zdalna: recepta na poprawę zaangażowania

PREMIUM

Po wybuchu pandemii COVID-19 praca zdalna stała się dla wielu firm jedynym sposobem na przetrwanie. Niestety, przedsiębiorcy, którzy z dnia na dzień stanęli przed koniecznością pracy poza biurem, napotkali na swojej drodze szereg wyzwań zagrażających ciągłości ich biznesu.

PSYCHOLOGIA

Jak mądrze reagować na negatywne emocje w pracy?

PREMIUM

Wielu menedżerów próbuje ignorować negatywne emocje w swoim środowisku zawodowym. Jednak taktyka ta może okazać się szkodliwa, a do tego kosztowna. Jeżeli negatywne odczucia pracowników spotkają się z mądrą reakcją, być może zaowocują ważnymi i odkrywczymi spostrzeżeniami.

Doświadczanie negatywnych emocji może przynosić korzyści

PREMIUM

Bycie przywódcą wymaga radzenia sobie z ludźmi w różnych sytuacjach, dlatego liderzy przedsiębiorstw powinni dążyć do rozwoju własnej inteligencji emocjonalnej i czerpać z jej pokładów.

Komunikuj się i zachowuj czujność

PREMIUM

W obliczu niespodziewanych sytuacji, mających dramatyczny wpływ na biznes i zmuszających liderów do podejmowania trudnych decyzji, nie można tracić z oczu emocji pracowników.

Po pierwsze – wyrozumiałość

PREMIUM

Jeśli zawczasu zadbamy o dobrostan własny i zespołu, będziemy dzięki temu lepiej przygotowani na kryzys.

Kryzys jest testem dla przywódcy

PREMIUM

Pandemia, złożoność, niepewność i dotykające nas spowolnienie gospodarcze wymuszają na liderach trudne decyzje, które nierzadko prowadzą do negatywnych emocji. Te z kolei mogą obniżyć poziom

Odporność psychiczna w trudnych czasach

PREMIUM

Ostatnie wydarzenia na świecie wymagają od nas tego, co nazwalibyśmy odpornością psychiczną. Dlaczego jedni potrafią wyjść z najtrudniejszych sytuacji, a inni nawet przy znacznie mniejszych wyzwaniach się poddają? Oto pytanie – i zadanie – dla liderów firm na całym świecie.

PUNKT WIDZENIA

Pandemia i co dalej?

PREMIUM

W przestrzeni publicznej, ale też w rozmowach prywatnych coraz częściej pada pytanie, co po pandemii. Jak będzie wyglądał świat, w tym Polska, co się zmieni, co z nami będzie? Najczęściej słyszymy odpowiedź: zmieni się wszystko.

STUDIUM DECYZJI

Zwalniać czy przeczekać

PREMIUM

W obliczu gwałtownego, nieoczekiwanego spowolnienia gospodarczego firma meblowa Vulcan mierzy się z coraz większymi trudnościami w znalezieniu rynku dla swoich produktów. Co gorsza, trudno przewidzieć, kiedy sytuacja zacznie się poprawiać. Czy jedynym rozwiązaniem jest masowe zwolnienie pracowników?

Dobra okazja do zmian w firmie

PREMIUM

Kryzys kojarzy się nam zwykle wyłącznie negatywnie. Tymczasem warto potraktować go jako okazję do wprowadzenia zmian w firmie, a nie tragedię.

Szczerość i zaufanie

PREMIUM

Pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy. Nawet w kryzysie nie wolno zawieść ich zaufania.

Odważni będą pierwszymi

PREMIUM

W sytuacji kryzysu często bywa tak, że przetrwanie firmy zależy od zwolnień pracowników. Są one nieuniknione i – co więcej – powinny nastąpić szybko.

ALE LIDER

Kazimierz Szpotański, mistrz motywacji na trudne czasy

Produkował napędy elektryczne do samochodów 80 lat przed Elonem Muskiem, a jego fabryka konkurowała z takimi gigantami jak Siemens czy AEG. Słynął z niebywałej umiejętności radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach oraz zdolności zjednywania sobie pracowników.